Diensten FunctiePuntAnalyse

FunctiePuntAnalyses (FPA)

Steeds vaker worden contractuele relaties tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers met betrekking tot systeemontwikkeling gebaseerd op functiepuntanalyse. Onvlee Opleidingen & Advies verzorgt functiepunttellingen voor diverse partijen. Onafhankelijkheid is hierbij het grote uitgangspunt. De aanvrager ontvangt een rapportage met daarin de functiepuntentelling en de eventuele aannames.

Contra expertise en arbitrage

Ook komt het bij uitbestedingscontracten op basis van functiepunten voor dat de opdrachtgever en de opdrachtnemer van mening verschillen over de functie punt analyse. Onvlee Opleidingen & Advies heeft een ruime ervaring met dit soort trajecten. Een volledig onafhankelijke uitspraak is hierbij het resultaat. De aanvrager ontvangt een rapportage met daarin onder andere de functiepuntentelling en de eventuele aannames. Een terugkoppeling op de verschillen tussen de tellingen vormt hiervan een onderdeel.

Implementatie FPA

Het implementeren van FPA in een organisatie is een veranderingsproces. Daarom bevelen wij aan deze implementatie projectmatig te laten verlopen. Dit betekent dat een fasering wordt aangebracht en dat de opdrachtgever van fase tot fase de mogelijkheid heeft een go/no-go beslissing te nemen.

De hoeveelheid te besteden tijd voor de implementatie verschilt van organisatie tot organisatie. De belangrijkste factoren hierbij zijn de gehanteerde methoden/technieken en de kwaliteit van de tijdregistratie. Ook van invloed is de mate waarin de opdrachtgever zelf activiteiten in het kader van de implementatie uitvoert.

Audit op het gebruik van FPA

 In de praktijk is het nuttig gebleken om de toepassing van FPA in de organisatie regelmatig te toetsen aan de oorspronkelijk gestelde doelen en uitgangspunten.
Het resultaat van de audit is een statusbepaling van het gebruik van FPA en de toepassing van de richtlijnen, gekoppeld aan een serie aanbevelingen.