Trainingen FPA

Workshop Upgrade uw FPA kennis naar versie 2.3

Vanaf april 2018 is de 2.3 versie van de ISO-standaard ‘Definities en Telrichtlijnen voor de toepassing van Functiepuntanalyse’ van de Nesma beschikbaar. In deze nieuwe versie zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd. U kunt hierbij denken aan veranderingen in naamgeving, duidelijkere richtlijnen over wat nu precies functionele wijzigingen zijn en wijzigingen in het bepalen van de complexiteit van een opvragingsfunctie. Heeft u de cursus FPA gevolgd of werkt u met FPA in uw projecten, dan is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de wijzigingen. Na deze workshop van een halve dag ben je weer helemaal up-to-date! De workshop wordt gegeven door Jolijn Onvlee, voorzitter van de werkgroep Telrichtlijnen van de Nesma, verantwoordelijk voor de doorgevoerde wijzigingen.

In samenwerking met Info Support wordt de workshop met open inschrijving georganiseerd. De komende cursusdata zijn hier te zien

Cursus FPA

Onvlee Opleidingen & Advies verzorgt de cursus Functie Punt Analyse. De cursisten krijgen het handboek Definities en Telrichtlijnen van de NESMA versie 2.3 uitgereikt. De cursus geeft een goede basis voor het behalen van het CFPA examen.

Deze cursus FPA is bestemd voor diegenen die bij het begroten van systeemontwikkeling en systeemonderhoud en bij het meten van productiviteit van systeemontwikkelprojecten betrokken zijn, zoals: opdrachtgevers aan demand zijde, projectmanagers en projectleiders, informatieanalisten, systeemontwerpers, inkopers en auditors.
Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • begrotingsproblematiek
  • productiviteitsmeting
  • denk- en werkwijze FPA
  • toepassing van FPA bij systeemontwikkeling, -onderhoud en -beheer
  • implementatie van FPA

Binnen het programma wordt er veel tijd besteed aan het maken van oefeningen en cases.

Cursus alternatieven

In-huis

De cursusdata worden in overleg vast gesteld. Indien gewenst kunnen cursusonderdelen aangepast worden op de specifieke situatie van de opdrachtgever.

Open inschrijving

In samenwerking met Info Support is de cursus ook via open inschrijving beschikbaar. De komende cursusdata zijn hier te zien.

CFPA examen training

In samenwerking met Info Support wordt de eendaagse CFPA examentraining met open inschrijving georganiseerd. De komende cursusdata zijn hier te zien.